הצהרת מחויבות לדמוקרטיה

הצהרת מחויבות לדמוקרטיה -
הצהרה מטעם הנהלת המרכז האקדמי רופין והוועד המנהל של המרכז


מדינת ישראל מצויה בעיצומו של מאבק על דמותה הפוליטית והערכית. ערכים, תפיסות עולם וכללי משחק פוליטי, שנראו עד לאחרונה מובנים מאליהם, מוטלים בימים אלה בספק. מעולם לא ניצבה הדמוקרטיה הישראלית בפני ניסיון לנסח מחדש בצורה עמוקה כל כך את החוזה החברתי שעליו היא מושתתת כחברה.


כמוסד להשכלה גבוהה, המרכז האקדמי רופין מקפיד להימנע מנקיטת עמדה פוליטית. אנחנו מחויבים ליצור מרחב פעילות שבו סטודנטים וסטודנטיות וחברי וחברות סגל אקדמי ומנהלי מכל קצוות המפה הפוליטית יחושו בנוח. אולם המרחב הזה, שאליו אנחנו מחויבים כתמיד, אינו יכול להתקיים ללא שמירה על כללי היסוד של הדמוקרטיה. הסר את אלה, ומה שיישאר הוא סביבה שבה אין חופש מחשבה, דיון חופשי והחלפת דעות ללא פחד. הסר את עיקרון השוויון, והאמנה החברתית שעליה מבוססת כל תפיסת עולמנו—המחויבות להעניק הזדמנות שווה לכל—קורסת.


בעתות משבר, חובה על כל אזרח ואזרחית להצהיר מחדש על עיקרי האמונה הפוליטית שלהם. כאזרחי מדינת ישראל וכאנשי קהילת רופין, אנחנו מכריזים אפוא על מחויבותנו הבלתי מתפשרת לערכי הדמוקרטיה. ללא שוויון לכל--שוויון ללא הבדל דת, גזע, מין, נטייה מינית ומוצא—אין דמוקרטיה. ללא חופש—חופש המחשבה, חופש הביטוי, חופש המידע, חופש ההפגנה והמחאה--אין דמוקרטיה. ללא דמוקרטיה אין אקדמיה. אנחנו נמשיך לדבוק בערכי הדמוקרטיה ולהגן עליהם בכל דרך שהחוק מעמיד לרשותנו.

חותמים לתמיכה בדמוקרטיהחותמים לתמיכה בדמוקרטיה     מגילת העצמאות בקמפוסמגילת העצמאות בקמפוס