הסטודנטים שוב בוחרים את המרכז האקדמי רופין במקום הראשון!

שנה שנייה ברציפות המרכז האקדמי רופין מדורג במקום הראשון, מבין המוסדות המתוקצבים, בסקר שביעות רצון של התאחדות הסטודנטים

לקראת פתיחת שנת הלימודים האקדמית התפרסמו תוצאותיו של סקר שביעות הרצון שערכה התאחדות הסטודנטים הארצית זו השנה השביעית. הסקר כלל את תשובותיהם של כ- 11,000 סטודנטים ממוסדות להשכלה גבוהה בישראל, שנשאלו על איכות ההוראה בנוגע לרמת הקורסים, טיב הוראת המרצים והמתרגלים, יחס המרצים לסטודנטים, אופן קביעת הציונים, שילוב טכנולוגיות למידה והוראה ותכנית הלימודים לתואר; והתבקשו לדרג את דעתם בציונים שבין 1 ל-5.

המרכז האקדמי רופין דורג זו השנה השנייה ברציפות במקום הראשון מבין כלל המוסדות האקדמיים המתוקצבים בישראל וזכה לציון סופי של 4.09. מן הפרמטרים שנבדקו בסקר עולה כי המרכז האקדמי רופין מצטיין באיכות ההוראה מחד וביחס המרצים לסטודנטים מאידך.

פרופסור גליה צבר, נשיאת המרכז האקדמי רופין התייחסה לתוצאות הסקר  "אנו מברכים על תוצאות הסקר. הישגים אלו הינם תוצאה של מאמץ השקעה מרובה של סגל המורים שלנו תוך יישום של שיטות הוראה חדשניות המעודדות יזמות וחשיבה מקורית. אנו מאמינים במצוינות ומכשירים את הסטודנטים והסטודנטיות למצוינות מדעית, חשיבה עצמאית וגמישה וביקורתיות".